Mobilní aplikace

Bảo hiểm y tế tổng hợp dành cho người nước ngoài Là một loại bảo hiểm toàn phần nhất

Là loại bảo hiểm y tế toàn phần nhất dành cho người nước ngoài tại Cộng hoà Séc. 

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Bảo hiểm y tế tổng hợp cho người nước ngoài: một loài bảo hiểm tốt nhất cho người nước ngoài cư trú tại CH Séc trong 90 ngày

Nếu bạn không được hưởng bảo hiểm y tế công cộng, bảo hiểm y tế tổng hợp là sự lựa chọn tốt nhất cho bạn về việc bảo hiểm khi bị ốm đau, khi bị thương và khi đi khám phòng ngừa. Bảo hiểm này có giới hạn 90 ngày từ ngày nhập cảnh CH Séc. 

Nutná neodkladná péče

Bảo hiểm có bao gồm chi phí:

  • chăm sóc phòng ngừa
  • chăm sóc chẩn đoán
  • chăm sóc ngoại trú
  • điều trị theo dõi định kỳ cho bệnh nhân có nguy cơ mắc bệnh mãn tính
  • điều dưỡng
  • chăm sóc phục hồi chức năng
  • dịch vụ cấp cứu
  • chở bệnh nhân vào bệnh viện và cung cấp thuốc bác sĩ ngoại trú kê đơn
  • hồi hương bệnh nhân
  • dịch vụ cố vấn 24/7